Ớt chỉ thiên Nun 0010 ở Thái Bình

Giống ớt Nun 0010 là giống ớt chỉ thiên của Công ty Bayer CropScience Vegetable Seeds Nunhems India Pvt.LTD và do Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung nhập khẩu và phân phối trên cả nước.

Đặc điểm:

– Cây sinh trưởng khỏe, phân nhiều nhánh, tán lớn, nhặt mắt, thích ứng rộng.

– Siêu đậu trái, trái dài 6-7cm, láng bóng, chín màu đỏ tươi.

– Kháng bệnh virut, siêu kháng bệnh chết xanh vi khuẩn, chống chịu mưa và bệnh cháy lá vi khuẩn.

– Sau trồng 75 – 80 ngày là bắt đầu thu hoạch.

Mẫu trình diễn Hạt giống Ớt chỉ thiên Nun 0010 ở Thái Bình của Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung:

 

Ớt Nun 0010

Ớt Nun 0010

Ớt Nun 0010

Ớt Nun 0010

Ớt Nun 0010

Ớt Nun 0010