Liên hệ

Địa chỉ

Tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại

(0255) 3 845 699 – (0255) 3 912 338

Fax: (0255) 3 910 281

Thư điện tử