Thăm ruộng lúa ML 232 ở Phổ Văn, Quảng Ngãi

Tháng 8/2020, Công ty TNHH Giống Cây Trồng Miền Trung đã đi thăm ruộng lúa ML 232 ở Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Đặc điểm:

  • TGST vụ HT 85 – 90 ngày
  • Cứng cây
  • Ít sâu bệnh
  • Năng suất ước tính: 85 tạ/ha
  • Ứng dụng: Dùng để chế biến bún, bánh

Một số hình ảnh khác:

Để biết thêm về chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đ/C: Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
SĐT: (0255) 3 845 699 – (0255) 3 912 338
Fax: (0255) 3 910 281
Facebook: @gctmientrung
Email: centralseed@yahoo.com.vn